C

ategory

校园新闻

校园新闻

2019年银川高级中学艺术特长生正式录取名单第二批次

发布时间:2019-07-14 13:22责任编辑:信息中心点击:
通  知
1. 请第一批次录取的考生于2019年7月14日早上8:00 -12:00,持户口本、准考证、中考成绩单到我校缴费注册(每学期学费2000元),超过12:00视为放弃录取资格。
2. 第二批次(音乐、舞蹈、美术)录取名单将于7月14日13:00在银川高级中学官方网站(http://www.ycsms.com)上公布,请第二批次录取的考生于2019年7月14日下午15:00 -18:00,持户口本、准考证、中考成绩单到我校缴费注册(每学期学费2000元),超过18:00视为放弃录取资格。
                      银川高级中学
                        2019年7月14日

第一批次录取名单
 

考试编号 姓名 中考准考证号 专业成绩
66 成雪 19170057 合格
70 秦婉婷 19190920 合格
73 白力全 19150040 合格
74 李金璇 19060658 合格
75 李嘉窗 19180276 合格
81 袁扬 19150007 合格
90 李硕 19310054 合格
95 刘莹 19240275 合格
103 朱晓燕 19310008 合格
106 坚启源 19170255 合格
108 孙书媛 19150145 合格
113 李晓初 19060515 合格
114 杨林青 19150352 合格
116 马菲菲 19490273 合格
122 陈亚楠 19320368 合格
123 张思宇 19130181 合格
125 万佳莹 19320017 合格
134 杨卓 19580146 合格
141 哈里玛特 19320200 合格
145 祝启诚 19030354 合格
158 陈薪羽 19180547 合格
175 魏佳怡 19190502 合格
192 徐敏子 19070395 合格
193 王子轩 19060260 合格
194 王艺涵 19240429 合格
203 张卜元 19090490 合格
213 田朔玮 19010229 合格
233 李霞 19130194 合格
250 王艺冉 19060459 合格
278 杨馥榕 19090342 合格
281 张永琦 19370026 合格
282 常艺 19120355 合格
305 李洋洋 19580144 合格
308 李欣 19030598 合格
312 殷子玲珑 19070260 合格
313 樊昕怡 14001703 合格
329 赵一嘉 19090570 合格
343 李博为 14007806 合格
344 杨曙昕 19180439 合格
345 李羽丹 19070088 合格
376 王宵 19140246 合格
404 牛芙秋 19240067 合格
414 董炳祥 19120187 合格
436 徐楷博 19550434 合格
451 孙健智 19250074 合格
454 刘奕萱 19490248 合格
456 唐小云 19180211 合格
476 刘玥笑 19550369 合格
011 李宇涵 19030086 合格
012 马林嘉惠 19550309 合格
013 王泽语 19550136 合格
016 杨文纤 19120368 合格
018 赵浩杰 19170301 合格
019 杨思羽 19170672 合格
021 李根 19060413 合格
023 李潇潇 19320129 合格
025 刘光曦 19180346 合格
031 张莉婕 19170260 合格
032 周佳慧 19060430 合格
034 周亚方慧 19190462 合格
043 贾志琳 19060489 合格
045 练益珂 19170210 合格
053 孛佩蓉 19180042 合格
055 王洋 19240383 合格
057 吴语玄 19190309 合格
063 王硕 19080072 合格
083 魏英豪 19020063 合格
084 杨梓涵 19550266 合格
092 李翔 19080141 合格
093 丁硕 19080279 合格
094 王琼 19200275 合格
096 杨思多 19200115 合格
097 岳心语 19030229 合格
099 沙慧 19150166 合格
111 张敬 19080219 合格
112 张炜 19060319 合格
127 韩博文 19080165 合格
368 杨静 19070094 合格
403 赵阳 19240093 合格
405 汪思雨 19240309 合格
416 畅海涛 19190076 合格
423 马铭悦 19170204 合格
426 陈思颖 19580190 合格
428 马梅 19580177 合格
432 徐欣莹 19150050 合格
 

第二批次录取名单
 

考试编号 姓名 专业成绩  
 
2 胡锦悦 合格  
 
8 徐晓丽 合格  
 
26 乃馨 合格  
 
43 吴曼聿 合格  
 
48 马尔金纳 合格  
 
51 马启悦 合格  
 
55 马欢 合格  
 
57 康富盼 合格  
 
58 屈德元 合格  
 
64 毛嘉洁 合格  
 
65 闫嘉欣 合格  
 
71 赵语涵 合格  
 
74 刘锦泽 合格  
 
79 王瑜菲 合格  
 
80 付沛车 合格  
 
83 李凯恒 合格  
 
85 王岩松 合格  
 
89 张殷航 合格  
 
91 王嘉琪 合格  
 
97 吴睿 合格  
 
98 赵燕 合格  
 
109 杨睿欣 合格  
 
111 刘牧童 合格  
 
113 王殊凡 合格  
 
118 薛方硕 合格  
 
119 张昊杰 合格  
 
125 徐成诚 合格  
 
130 何鑫 合格  
 
136 马翔宇 合格  
 
151 孙韶捷 合格  
 
152 金亦容 合格  
 
156 周怡 合格  
 
158 李嘉君 合格  
 
159 王微 合格  
 
160 杨杰 合格  
 
161 李文龙 合格  
 
163 吴斌 合格  
 
164 尚武杰 合格  
 
173 崔雅婧 合格  
 
174 高敬哲 合格  
 
177 吴羡菲 合格  
 
178 暴嘉欣 合格  
 
181 范紫涵 合格  
 
184 王知雨 合格  
 
185 曹悦 合格  
 
187 马朗玥 合格  
 
200 殷燕 合格  
 
204 许萌 合格  
 
213 郭芳朵 合格  
 
216 黄帅 合格  
 
221 朱思冰 合格  
 
239 张玉文 合格  
 
242 包骏杰 合格  
 
256 贺鹏 合格  
 
259 王心如 合格  
 
266 李鑫 合格  
 
273 杨奕然 合格  
 
 

 


 
Copyright ©2017 银川高级中学 版权所有  |  宁ICP备17001956号   技术支持:良匠科技

宁公网安备 64010402000709号